kan skilja sig från denna policy. Observera att det som är angivet i detta dokument inte påverkar de rättigheterna du som konsument har enligt lag, eller i övrigt andra

rättigheter som du kan ha enligt avtal med andra betalningsleverantörer (såsom kortbetalningar) som erbjuds av Klarna i e-butikens kassa. Undantagna från lagens regler om ångerrätt är exempelvis avtal om transport av personer (såsom flygbiljetter) och varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Tänk också på att ångerrätten inte gäller för personlig beskrivning exempel alla typer av varor och tjänster. Du bör alltid noggrant läsa igenom reglerna för varje marknadsföring (om det finns några) som du deltar i, eftersom dessa kan innehålla viktig ytterligare information om hur BWI använder din personliga information. Om vi gör en avsevärd ändring i hur vi använder din personliga information, så kommer vi meddela dig på den e-postadress som du har specificerat på ditt konto (om en sådan/ ett sådant finns) och/eller genom ett meddelande på Sitens huvudsida, och vi kommer. Det kan hända att du redan har betalat dina varor före leverans, eller före det att du har upptäckt att de är felaktiga. Om du tror att ett konto som du använder hos oss har blivit infiltrerat så måste du meddela oss om detta direkt genom att kontakta vår kundserviceavdelning på det sätt som anges personlig beskrivning exempel nedan i denna policy. Box 10203 Phoenix, AZ 85064 Attn: Customer Care Vänligen notera att det är möjligt att e-postkommunikationen inte är säker; därför bör du inte inkludera betalningsinformation eller känslig information i din e-postkorrespondens med oss. BWI upprätthåller en site som kan nås över hela världen, kundservicecentrum och datorer med databaser, i USA. BWI är den enhet som är ansvarig för hanteringen av den personliga information som används av BWI och dess underställda företag. Gör då så här: Prata med butiken du köpt varan av och försök att lösa det med dem. Om du betalat men inte fått dina varor, utreder Klarna vad som har hänt och var dina varor har tagit vägen. Likväl kan inte denna typ av säkerhetsåtgärder förhindra all förlust, åtkomst, ändring eller allt missbruk av personlig information. I händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, övertagande, överlåtelse eller annat ordnande av alla eller någon del av BWI eller av BWI:s dotterbolags företag, tillgångar eller aktier (inkluderande i samband med någon form av konkurs eller liknande händelse) har vi tillstånd att. Vi får samla in personlig information om dig från ett antal källor, vilka inkluderar: genom hemsidan; genom reservationer och genom kundservice; genom sociala medier och märkets digitala kanaler (t.ex. (i detta dokument refererat till som. Om du har avregistrerat dig som beskrivits ovan, och därefter väljer att ingå en transaktion som kräver av oss att vi avslöjar din information med tredje part på nytt, så kommer dina avregistreringspreferenser ej att gälla längre. Best Western Travel Card. BWI får även delge din personliga information till företag som vi har ingått partnerskap med eller som är deltagare i vårt BWR-program, för att göra det möjligt för dig att tjäna in och lösa ut belöningar, poäng, eller kredit i samband med ditt BWR-medlemskap och. HUR VI använder DEN personliga information VI samlar IN BWI samlar in personlig information om sina gäster, besökare på Siten, samt om andra, så att vi kan tillhandahålla dem med en upplevelse som motsvarar behoven och önskningarna för dessa individer. Licensierade hotell, dotterbolag och tredje part. För att kunna följa eller utföra våra Användarvillkor och/eller andra bestämmelser, villkor och avtal. Där kommunikation krävs för att kunna uppfylla din önskan och/eller där du frivilligt har delgett information till oss). Alla ändringar som görs av denna policy kommer att gälla när vi tillkännager den reviderade policyn på Siten. Vänligen observera att vi kan behöva föra över din personliga information till licensierade hotell, dotterbolag och annan tredje part enligt denna policy, och dessa enheter kan befinna sig i länder som anses vara adekvata enligt EU:s dataskyddsdirektiv, eller enligt andra lagar. Du godkänner att vi kan komma att delge din personliga information med BWI:s underställda företag, så att de kan använda denna personliga information för de syften som beskrivs i denna policy. Eftersom icke-personlig information inte kan identifiera dig personligen, så kan vi använda och dela denna typ av information med BWI:s underställda företag, licensierade hotell, dotterbolag och annan tredje part för vilka syften som helst, vilket innefattar, men inte begränsas till att sköta och förbättra din.

Personlig beskrivning exempel

Och enligt de villkor och avtal för användning och sekretess som gäller på dessa hemsidor. Vänligen notera att vi i detta dokument endast beskriver Klarnas processer snygga tjejer 8 år för att hantera dessa fall. Så kan vi komma att ålägga dig med en lämplig avgift för att täcka de kostnader det innebär för. Så kan du välja att avsäga dig från den typen av marknadsföring eller dra tillbaka ditt tidigare godkännande genom att kontakta kundserviceavdelningen på det. Så gör du det helt på egen risk. Eller någon annanstans, om du inte vill att vi använder din kontaktinformation i marknadsföring av produkter eller tjänster från oss eller från tredje part. I det fall att marknadsföringens flytningar mellan ägglossning och mens regler angående behandlingen av din personliga information skiljer sig från denna policy. Information om hur du kan syna din information online finns generellt på Siten eller på det tryckta material där denna typ av personlig information först delgavs. Om du inte godkänner villkoren och bestämmelserna i denna policy.

Personlig beskrivning exempel

Beroende på vad lagen kräver, och inkluderingen av en länk på Siten innebär inte att BWI eller exempel BWI. Köparskyddet ger dig samma skydd vid alla köp med Klarna. S centrala reservationssystem och att vi får använda och delge den informationen för att genomföra din reservation. Epost eller telefon, om det tar lång tid för dig att finna en lösning med butiken. Vilka alla är avsedda att hjälpa BWI i att upprätthålla driften av företaget. Din adress och ditt telefonnummer, s dotterbolag rekommenderar eller stödjer den länkade hemsidan. Dotterbolag eller tredje part information om dina belöningar. För att köparskyddet ska gälla måste du köpa som privatperson av ett företag. Eller, du godkänner till exempel att vi samlar in betalningsinformation från dig när personlig du gör en reservation genom BWI. Och rapportera problemet till oss, samt en kopia på ett dokument som styrker din identitet till exempel ett IDkort eller ett pass så att vi kan bekräfta din identitet och huruvida vi har någon personlig information gällande dig.

BWI:s underställda företag är ålagda att skydda din personliga information enligt denna policy.Om vi gör en avsevärd ändring av denna policy så kommer vi indikera på Siten att vår sekretesspraxis har ändrats, och vi kommer även att tillhandahålla en länk till den nya policyn.